Informacje o Klubie

Nazwa: 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy NIWKA przy Zespole Szkół w Łomazach  

NIP: 537 249 40 24 

REGON: 060329727

Numer rachunku bankowego:

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMAZACH 

49 8037 0008 0003 2535 2000 0010

 

WŁADZE KLUBU

 

Zarząd Klubu

Marek Prokopiuk - prezes Zarządu Klubu

Marta Bednaruk-Bańkowska - z-ca prezesa Zarządu Klubu 

Elżbieta Derlukiewicz-Rusek - sekretarz Zarządu Klubu

Dorota Jeruzalska - członek Zarządu Klubu

Małgorzata Rogoźnicka - członek Zarządu Klubu 

 

Komisja Rewizyjna

Marzena Chotkowska - przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Roman Bańkowski - sekretarz Komisji Rewizyjnej

Monika Trochonowicz - członek Komisji Rewizyjnej

 

 

Klub realizuje działania statutowe współdziałając z Dyrektorem Zespołu Szkół w Łomazach, władzami samorządowymi, rodzicami, sympatykami Klubu i innymi klubami sportowymi. 

Od początku opiera swoją działalność na społecznej pracy działaczy, członków oraz rodziców. Zajmujemy się planowaniem i organizowaniem pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Zespołu Szkół w Łomazach. Od momentu powstania Naszym celem jest angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Zajmujemy się organizacją zawodów sportowo-rekreacyjnych i uczestnictwem w różnorodnych formach współzawodnictwa sportowego na różnych szczeblach rozgrywek. Stawiamy na walory zdrowotne organizowanej aktywności ruchowej oraz pozytywne cechy charakteru i osobowości Naszych członków. 

 

DOŚWIADCZENIA  ORGANIZACYJNE

 
 

         Od roku szkolnego 2007/2008 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy NIWKA przy Zespole Szkół w Łomazach jest organizatorem gimnazjalnego, wewnątrzszkolnego, międzyklasowego współzawodnictwa sportowego dziewcząt i chłopców w popularnych dyscyplinach sportowych: piłka nożna, futsal, koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, tenis stołowy, pływanie, biegi indywidualne, szachy.       

 

        Od roku szkolnego 2007/2008 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy NIWKA przy Zespole Szkół w Łomazach wspólnie z Bialskim Szkolnym Związkiem Sportowym jest współorganizatorem zawodów powiatowych Gimnazjady i Igrzysk Młodzieży Szkolnej w futsalu i piłce nożnej drużyn 10-cio osobowych. 

 

        Od roku szkolnego 2010/2011 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy NIWKA przy Zespole Szkół w Łomazach jest współorganizatorem Bialskiej Ligi Szachowej, która rozgrywana jest w ośrodkach kulturalno - oświatowych miejscowości: Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Terespol, Konstantynów, Biała Podlaska.

 

      W latach 2010 - 2015 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy NIWKA przy Zespole Szkół w Łomazach był organizatorem sześciu edycji Powiatowej Parafiady Dzieci i Młodzieży, którą przeprowadzano na stadionie GLKST Niwa w Łomazach. 

 

< patrz fotogalerie obok >

i poniżej

 

HISTORIA KLUBU

10.04.1995 - zebranie założycielskie ULKS Niwka. Pierwszy Zarząd: Żelisko Marian - Prezes, Dąbrowski Jan - Z-ca Prezesa, Bielecki Ryszard - Sekretarz, Lesiuk Stanisław - Skarbnik, Sokulski Józef - Członek Zarządu. 

28.11.1995 - ULKS Niwka przy SP w Łomazach wpisano do rejestru stowarzyszeń WKSiT UW w Białej Podlaskiej. 

28.12.1999 - ULKS Niwka przy ZS w Łomazach wpisano do ewidencji uks-ów prowadzonej przez Starostę Bialskiego. 

2002 - 2007 - zawieszenie działalności Klubu. 

2007 - wybory Zarządu, Prezes Zarządu Marek Uściński. 

07.06.2016 - wybory Zarządu, Prezes Zarządu Marek Prokopiuk. 

WPIS DO REJESTRU

Z dniem 01.12.2016 ULKS NIWKA został wpisany na mapę aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łomazy

HONOROWY CZŁONEK

 

Na podstawie § 14 art. 1 Statutu Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Niwka przy Zespole Szkół w Łomazach w dniu 07.06.2016 roku Walne Zebranie Klubu nadało godność Członka Honorowego Panu Markowi Uścińskiemu, Prezesowi Zarządu w trzech minionych kadencjach działalności, wieloletniemu działaczowi i osobie zasłużonej dla Klubu.

 

Parafiada Powiatowa

PODZIĘKOWANIA

Aktualny Zarząd Klubu docenia rolę władz samorządowych i władz szkolnych w tworzeniu dogodnych warunków do funkcjonowania Klubu. Doceniamy bieżące zaangażowanie Wójta Gminy Łomazy Pana Jerzego Czyżewskiego oraz zasługi byłego Wójta Gminy Łomazy Pana Waldemara Droździuka. Zarząd Klubu docenia zaangażowanie Dyrektorów Zespołu Szkół w Łomazach - Pani Bogumiły Wińskiej oraz Pani Anny Filipiuk i Pana Romualda Szudejko. 

              Prezes Zarządu Klubu 

                      Marek Prokopiuk