Druki Deklaracji Członkowskich

Osoby zainteresowane zachęcamy do wypełnienia wybranej deklaracji. Wypełnioną deklarację członkowską należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego Markowi Prokopiukowi lub dostarczyć na adres siedziby Klubu.