PODSTAWOWE INFORMACJE O KLUBIE

PODSTAWOWE INFORMACJE O KLUBIE

Informacje o Klubie

Nazwa: 

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy NIWKA przy Zespole Szkół w Łomazach  

NIP: 537 249 40 24 

REGON: 060329727

Numer rachunku bankowego:

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMAZACH 

49 8037 0008 0003 2535 2000 0010

Adres: 

ul. Szkolna 18a

21-532 Łomazy

tel./fax. 83 3417012

sekretariat: 83 3417536

e-mail: niwkalomazy@gmail.com

 

WŁADZE KLUBU

Zarząd Klubu

Marek Prokopiuk - prezes Zarządu Klubu

Marta Bednaruk-Bańkowska - z-ca prezesa Zarządu Klubu 

Elżbieta Derlukiewicz-Rusek - sekretarz Zarządu Klubu

Dorota Jeruzalska - członek Zarządu Klubu

Małgorzata Rogoźnicka - członek Zarządu Klubu 

Komisja Rewizyjna

Monika Trochonowicz- przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Roman Bańkowski - sekretarz Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Panasiuk - członek Komisji Rewizyjnej