OGÓLNOPOLSKI PROGRAM "SZKOLNY KLUB SPORTOWY" W NASZEJ SZKOLE *24.02.2017*

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM "SZKOLNY KLUB SPORTOWY" W NASZEJ SZKOLE *24.02.2017*

Nasze gimnazjum zakwalifikowało się do Ogólnopolskiego Programu „Szkolny Klub Sportowy” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Operatorem Wojewódzkim Programu jest Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Lublinie. Program „Szkolny Klub Sportowy” adresowany jest do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia w danej szkole. Zaplanowany jest w dwóch edycjach - wiosennej 01.02.2017-30.06.2017 i jesiennej 1.09.2017-15.12.2017. W okresie realizacji programu zakłada się przeprowadzenie 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy. Do programu zgłoszono jedną grupę uczniów Naszego gimnazjum. Zajęcia realizowane są:

- we wtorki w godzinach 14:35-15:35

- w piątki w godzinach 13:45-14:45.

Osobą  realizującą w Naszym gimnazjum Program Szkolny Klub Sportowy jest nauczyciel wychowania fizycznego Marek Prokopiuk.

lzs.lublin.pl/SKS/index.html