*******************

2016-10-11 21:46

Aktualny Zarząd Klubu docenia rolę władz samorządowych i władz szkolnych w tworzeniu dogodnych warunków do funkcjonowania Klubu. Doceniamy bieżące zaangażowanie Wójta Gminy Łomazy Pana Jerzego Czyżewskiego oraz zasługi byłego Wójta Gminy Łomazy Pana Waldemara Droździuka. Zarząd Klubu docenia zaangażowanie Dyrektorów Zespołu Szkół w Łomazach - Pani Anny Filipiuk oraz byłego Dyrektora Pana Romualda Szudejko.

                                  Prezes Zarządu Klubu

                          Marek Prokopiuk