*******************

2016-10-11 21:01

Aktualne władze Klubu doceniają rolę jaką odegrali w minionych latach działacze Naszego stowarzyszenia. Szczególne podziękowania należą się byłym Prezesom Zarządu Klubu: Marianowi Żelisko i Markowi Uścińskiemu. Dziękujemy również innym działaczom tj. Romualdowi Szudejko, Janowi Dąbrowskiemu, Stanisławowi Lesiukowi, Ryszardowi Bieleckiemu i wszystkim innym osobom, które w jakikolwiek sposób wspierały Naszą działalność. 

                                 Prezes Zarządu Klubu

                         Marek Prokopiuk