*******************

2016-10-11 20:48

10.04.1995 - zebranie założycielskie ULKS Niwka. Pierwszy Zarząd: Żelisko Marian - Prezes, Dąbrowski Jan - Z-ca Prezesa, Bielecki Ryszard - Sekretarz, Lesiuk Stanisław - Skarbnik, Sokulski Józef - Członek Zarządu.

              28.11.1995 - ULKS Niwka przy SP w Łomazach wpisano do rejestru stowarzyszeń WKSiT UW w Białej Podlaskiej. 

                    28.12.1999 - ULKS Niwka przy ZS w Łomazach wpisano do ewidencji uks-ów prowadzonej przez Starostę Bialskiego.

                2002 - 2007 - zawieszenie działalności Klubu.
                    2007 - wybory Zarządu, Prezes Zarządu Marek Uściński.
              07.06.2016 - wybory Zarządu, Prezes Zarządu Marek Prokopiuk.