REKORDY ŻONGLERKI PIŁKĄ NOŻNĄ

klasa VII szkoły podstawowej/

klasa I  gimnazjalna

klasa VIII 

szkoły 

podstawowej/

klasa 

II gimnazjalna

Rekord szkoły podstawowej 

Rekord klas III  gimnazjum

Rekord gimnazjum

Korszeń 

Paweł

2011/2012

244

Żelisko Krystian

2013/2014

924

 

Żelisko 

Krystian

2014/2015

1450

Żelisko Krystian

2014/2015

1450

Lewkowicz 

Mikołaj

2013/2014

179

Korszeń 

Paweł

2012/2013

714

 

 Karpowicz 

Paweł

2006/2007

1440

Karpowicz Paweł

2006/2007

1440

Jeruzalski 

Dawid

2013/2014

176

Lewkowicz Mikołaj

2014/2015

241

 

Korszeń 

Paweł

2013/2014

476

Korszeń 

Paweł

2013/2014

476

 

Nadzór dydaktyczny: Marek Prokopiuk